Category Archives: осми разред књ.

Лирске народне песме (задаци)

Уобичајен

Дошло је време да систематизујемо и обновимо своје знање о народним лирским песмама, па ево и задатака који ће нам помоћи у томе:

1.ГРУПА: Љубавне народне лирске песме ( о песмама, примери песама са анализом);

2.ГРУПА: Народне лирске песме (систематизација – врсте песама са примерима обрађених песама у ранијим разредима);

3.ГРУПА: Стилске фигуре у народним лирским песмама (опис фигуре и пример из песама);

4.ГРУПА: Биље у песмама (симболика и примери са тумачењем);

Све групе ОБАВЕЗНО на крају излагања (презентације )  треба да осмисле и по 5 квиз питања у вези са својим радом.

Резултате рада представите помоћу презентације (Power Point, Prezi , Google Dock). Водите рачуна о правилима за прављење добре презентације. Користите  одговарајуће слике, видео (YouTube).

Као што сте приметили, групе су веће – од по 6 чланова.

Радни материјали:

Не заборавите да користите и своје читанке за 8.разред као и радне свеске.

1. ГРУПА:  

2. ГРУПА: 

  3.ГРУПА:

4.ГРУПА :