Category Archives: Систематизација

Лекције из књижевности

Уобичајен

Нисам знала како да насловим овај чланак јер ми је намера да на овом месту поставим све важније материјале који би вам могли помоћи у савладавању књижевнотеоријских појмова као и разне презентације помоћу којих бисте могли обновити знања из књижевности.  Ови материјали вам могу помоћи како у спремању такмичења Књижевна олимпијада тако и у припреми за завршни испит. Па да кренем редом:

Тестови:

Питања из књижевности, седми разред

Питања из књижевности, осми разред

Питања из књижевности, од петог до осмог разреда

Питања (књижевнотеоријска)  Решења

Пример теста са школског такмичења, седми разред

Квиз – писци и дела

Квиз – лирске народне песме

Лекције:

Народна књижевност (шести разред)

Функционални стилови

Стилске фигуре у епској поезији

Стилске фигуре

Кратке фолклорне форме

Презентације:

  • Презентације ученика о народним лирским песмама, стилским фигурама, значењу биља, љубавним песмама наћи ћете на адреси http://portfolioucenika.weebly.com/ (на подстранама Народне лирске песме испод одељења; свако одељење је направило своје презентације).

Ту си презентације о Његошу,  као и презентације настале на основу путописа Писма из Италије.

Не заборавите и лекције из теорије књижевности постављене на овом блогу.