Category Archives: Форме приповедања

Форме приповедања

Уобичајен

(Или облици казивања)

На презентацији ћете наћи и врсте текстова према сврси.