Tag Archives: увод

Правила за добро писање састава

Уобичајен

Припрема

Док размишљаш о теми свог састава, запиши на посебном папиру, у кратким цртама, све чега се сетиш у вези с темом – шта си о томе чуо, видео, запазио итд. Прве забелешке веома су корисне за даље писање састава.

Израда плана

На посебном папиру направи план састава. Прво одреди главну идеју. Затим наведи неколико најважнијих тачака о којима ћеш писати. Прибележи примере којима ћеш илустровати сваку од тихтачака. Одреди којим ћеш их редоследом распоредити у саставу. Планирање је посебно важно јер ти омогућава да се не понављаш и да не пишеш о ономе што није у вези с темом.

Писање састава

Твој састав треба да има најмање три дела: почетак (увод), средину (разраду) и крај (закључак).

Увод. Циљ увода је у томе да заинтересујеш читаоца за оно о чему пишеш. Зато је добро да одмах на почетку  истакнеш проблем, питање или своју дилему у вези с  темом. Почни неким занимљивим примером, доживљајем  из свог искуства, шалом или нечим сличним.

  Разрада. У главном делу састава, разради, детаљно образложи све што желиш да кажеш на задату тему. Добро је да сваку појединачну тачку тог образложења  издвојиш као посебан пасус. Уколико описујеш нек догађај, разрада треба да обухвати елементе, као што су:ликови, место и време радње, заплет, кулминација, расплет. Уколико износиш своје мишљење о нечему,поткрепи га ваљаним аргументима. Састав ће бити убедљивији уколико у писање унесеш своја осећања.

 Закључак. Заврши састав упечатљиво. Закључак може бити и твој предлог, порука и томе слично. При том води  рачуна о томе да у закључку све буде у логичној вези са оним о чему си претходно писао.

Провера

Прочитај још једном свој састав. Исправи све правописне грешке, бесмислене реченице и др. То је прилика да неке речи замениш бољим. Састав можеш и да прочиташ неком да би проверио утисак који оставља на читаоца. Уколико састав пишеш код куће, после провере га препиши. Труди се да пишеш читко и у одвојеним пасусима. То ствара добар утисак код читаоца. Уколико састав пишеш на часу, потруди се да ти прва верзија буде што боља, јер ако га преписујеш, изгубићеш много времена.

Лош увод

– Здраво, ја сам Перица. Сада ћу вам писати о цару Лазару.

– Сад ћу вам описати јесен у мом граду.

Лош закључак

Следећег пута ћу вам опширније писати, сада немам времена.

-Ја мислим да је ово био најлепши догађај.

Лоша разрада
Од хладног времена сви смо се разболели. Небо је тмурно. Само што гром није ударио и цео град разбио.

Правописне, грамтичке и стилске грешке

  1. Не треба почињати реченице истим речима (стилске грешке).

Јесен је стигла у мој град. Јесен је са собом донела лоше време и жуто лишће. Пошто је јесен, људи носе топлију одећу.

Ја сам Марко. Ја имам 13 година и ја идем у школу.

Реченице морају бити јасне и добро распоређене унутар састава (међусобно добро повезане и логички треба да следе једна иза друге).

Дошла је хладна јесен. Више не можемо да идемо на базен да се купамо, сада се купамо у кади.